Project information

Aktuální otázky psychologie zdraví – adolescenti a digitální média a sexualita napříč životem (AOPZ)

Project Identification
MUNI/A/1525/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Projekt navazuje na dřívější projekt specifického výzkumu (Aktuální otázky psychologie zdraví – sexualita a online behaviorální závislosti). Tentokrát se dominantně zaměřuje na adolescenty a vliv digitálních médií, který na jejich mentální a duševní zdraví může mít. V rámci projektu budou zejména využita již existující data kvantitativního charakteru – velké reprezentativní dotazníkové soubory v rámci Health Behaviour in School-aged Children z Česka a Slovenska. Dle možností se dále se projekt zaměří na analýzu rozsáhlých mezinárodních reprezentativních dat na adolescentech sesbíraných v rámci EU Kids Online či data u seniorní populace SHARE.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info