Project information
Faktory ovlivňující pracovní výkon 2022

Project Identification
MUNI/A/1168/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Projekt navazuje na předchozí výzkumy zaměřené na vztah mezi pracovním výkonem a různými charakteristikami, které ho ovlivňují. Je tvořen čtyřmi studiemi. První se věnuje roli psychologického kapitálu ve vztahu mezi sociální oporou a pracovní angažovaností a životní spokojeností. Druhá vlivu pracovního stresu a psychického odpoutání na kvalitu spánku. Třetí mediačnímu vlivu pracovních postojů na vztah mezi gamifikací a pracovním výkonem. Čtvrtá adaptaci a validizaci metody na měření job crafting do českého jazyka.

Publications

Total number of publications: 5


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info