Project information
Výzvy udržitelné společnosti optikou humanitních a sociálních věd (UDROP)

Project Identification
MUNI/A/1460/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Projekt navazuje na úspěšné projekty, které na Katedře environmentálních studií FSS MU podporovaly a podporují spolupráci doktorandů s akademiky a odborníky z dalších výzkumných institucí (vč. zahraničních). I tento projekt podporuje samostatnou odbornou práci studentů, posiluje inter- a trans-disciplinární přístupy ke zkoumání environmentálních problémů a jejich sociálních souvislostí. V rámci tématu výzev udržitelné společnosti řešitelský tým zkoumá interakci přírodního prostředí a přírodních procesů se společností zejména v krizových a problematických aspektech a dobách. Téma je zkoumáno optikou humanitních disciplín (environmentální dějiny, estetika, filozofie, teorie a dějiny umění) i sociálních věd (politická ekologie, ekologická ekonomie, sociologie venkova, pedagogika a vzdělávání).

Publications

Total number of publications: 30


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info