Project information

Project information
Od buňky k medicíně (CELLVIEW)

Project Identification
MUNI/A/1133/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Projekt zaměřením spadá do buněčné fyziologie. Kombinuje různé metodologické přístupy a modely s cílem pochopit nejen dílčí fyziologické buněčné procesy, ale také jejich integraci na úrovni tkání a celého organismu. Cílem projektu je studium nejen komplexních fyziologických buněčných procesů, ale také některých procesů dílčích, zejména těch, které spadají do oblasti membránové fyziologie a buněčného stárnutí a smrti. Tyto procesy mají celou řadu klinických aplikací a jejich ovlivnění stojí v centru zájmu současného výzkumu. Pro řešení projektu bude použita celá řada přístupů, od molekulárně-biologických až po elektrofyziologické včetně techniky patch clamp a MEA. Předkládaný projekt navazuje na dříve i v současné době řešené projekty na Fyziologickém ústavu LF MU a předpokládá zapojení pregraduálních i postgraduálních studentů se zájmem a zkušenostmi v této oblasti.

Publications

Total number of publications: 39


Previous 1 2 3 4 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info