Project information
Pedagogický a andragogický výzkum vysokého školství (Výzkum vysokého školství)

Project Identification
MUNI/A/1411/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt podporuje základní výzkum vysokého školství z pedagogických a andragogických perspektiv. Cílem projektu je podpora výzkumných a dalších odborných aktivit studentů doktorského studia studijních programů Pedagogika a Andragogika na Ústavu pedagogických věd FF MU. Studenti věnující se výzkumu vysokého školství mají díky projektu příležitost pokrýt náklady na cestování spojené se sběrem dat, síťováním a účastí na konferencích. Z projektu je rovněž hrazena podpora za mimořádné výsledky či finanční podpora doktorských projektů s náročnějším výzkumným designem. Zároveň projekt cílí na podporu publikování v zahraničí skrze financování profesionálních korektorských služeb v angličtině.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  10 – Reduced inequalities

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info