Informace o projektu
Pedagogický a andragogický výzkum vysokého školství (Výzkum vysokého školství)

Kód projektu
MUNI/A/1411/2021
Období řešení
1/2022 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Projekt podporuje základní výzkum vysokého školství z pedagogických a andragogických perspektiv. Cílem projektu je podpora výzkumných a dalších odborných aktivit studentů doktorského studia studijních programů Pedagogika a Andragogika na Ústavu pedagogických věd FF MU. Studenti věnující se výzkumu vysokého školství mají díky projektu příležitost pokrýt náklady na cestování spojené se sběrem dat, síťováním a účastí na konferencích. Z projektu je rovněž hrazena podpora za mimořádné výsledky či finanční podpora doktorských projektů s náročnějším výzkumným designem. Zároveň projekt cílí na podporu publikování v zahraničí skrze financování profesionálních korektorských služeb v angličtině.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  10 – Méně nerovností

Publikace

Počet publikací: 6


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info