Project information

Stará šlechta v moderní době

Project Identification
MUNI/A/1438/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Předkládaný projekt je součástí podpory primárně začínajících doktorandů působících na Historickém ústavu FF MU. Hlavními cíli zamýšleného projektu je podpora studentské heuristické práce a zároveň prezentace dosažených výsledků ve formě standardních vědeckých výstupů, tj. příspěvků ve vybraných časopisech či na kolokviu.

Tematicky se jedná o zkoumání (nejen) zemsky české šlechty v 18.–20. století se zaměřením na její společenskou, politickou, kulturní i hospodářskou úlohu v moderní éře.

V rámci projektu bude uspořádáno kolokvium (workshop) s názvem „Stará šlechta v moderní době“, kde se svými příspěvky vystoupí členové řešitelského týmu, ale také vybraní hosté z akademických či badatelských institucí, kteří se ve svém výzkumu zaměřují na dějiny šlechty (ve smyslu tzv. první i druhé společnosti) ve vymezeném období.

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info