Project information
Pedagogický rozvoj vysokoškolských učitelů skrze mentoring

Project Identification
MUNI/A/1430/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem projektu je získat detailní a mnoho zdrojový obraz o tom, k čemu dochází v procesu mentoringu mezi vysokoškolskými učiteli a jaké má dopady. Pro spolupráci budou osloveni vysokoškolští učitelé, kteří se účastní vzdělávacího programu Rozvoj pedagogických kompetencí Centra rozvoje pedagogických kompetencí na Masarykově univerzitě, jehož součástí je spolupráce s vybraným mentorem (Masarykova univerzita, 2021). Zatímco v českém kontextu není pedagogickému rozvoji vysokoškolských učitelů v rámci mentoringu věnován téměř žádný prostor, v zahraničí takto zaměřené studie nacházíme (Wass & Rogers, 2019; Fountain & Newcomer, 2018). Na začátku spolupráce a po jejím skončení budou realizovány hloubkové polostrukturované rozhovory pro zjištění očekávání a následného hodnocení společné práce. V pořizovaných rozhovorech bude diskutována i videonahrávka výuky mentorovaného učitele před a po skončení mentoringu. Při analýze rozhovorů se budu zaměřovat na změnu profesního vidění (Stürmer, Könings & Seidel, 2014). V průběhu spolupráce mentorů a mentorovaných využiji audionahrávek jejich schůzek, které budu analyzovat z hlediska jejich profesní řeči (pedagogically productive talk). Pro analýzy bude využita i písemná zpětná vazba mentorovaných učitelů k procesu mentoringu. Spolupráce mezi mentorovanými a mentory je zcela klíčová pro rozvoj pedagogických kompetencí a i v rámci zpětné vazby k programu je označována za jednu z nejlépe hodnocených částí (Masarykova univerzita, 2021). Aby bylo možné dále proces mentoringu rozvíjet, je důležité získat evidenci o tom, jaké má dopady.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info