Project information

Metóda zvukového dotazníka v etnologickom výzkume

Project Identification
MUNI/A/1381/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cieľom projektu je využitie metódy zvukového dotazníka v etnologickom výskume zameranom na premeny hudobného vkusu. Výskum sa venuje trom konkrétnym moravským lokalitám – Valašské Klobouky, Dolní Bojanovice a Střelice na Brněnsku, a jeho zámerom je zmapovanie vývoja vnímania dychovej hudby ako súčasti lokálnej ale aj celospoločenskej hudobnej kultúry obyvateľstva v období od druhej polovice 20. storočia až po súčasnosť.

Publications

Total number of publications: 5


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info