Project information
Muzeologie, muzejnictví a muzeografie I. : Sbírky a sbírkotvorná činnost (MMM_I)

Project Identification
MUNI/A/1288/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt sa zameria predovšetkým na oblasť súčasnej zbierkotvornej činnosti vybraných múzeí na južnej Morave. Jeho hlavným cieľom je získanie informácií o preferovaných podmienkach a kritériách akvizičnej činnosti, selekcie a tvorby zbierok v múzejnom prostredí, zhodnotenie stavu, komparácia zmien v poslednom desaťročí a hľadanie rozdielov medzi teóriou a praxou v oblasti zbierkotvornej činnosti. Zbierky tvoria základ každého múzea a práca s nimi, vrátane ich tvorby, podmienok a kritérií patrí medzi ťažiskové problémy múzejníctva. Do bádania budú plne zapojení študenti muzeológie, ktorí takto získajú nielen základné zručnosti bádateľských postupov pri výskume v teréne, ale zároveň výsledkami a hodnotením získajú aj skúsenosti a kompetencie k jednej z najvýznamnejších a zároveň najdiskutovanejších múzejných aktivít v praxi.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  17 – Partnerships for the goals

Publications

Total number of publications: 22


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info