Informace o projektu

Muzeologie, muzejnictví a muzeografie I. : Sbírky a sbírkotvorná činnost (MMM_I)

Kód projektu
MUNI/A/1288/2021
Období řešení
1/2022 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Projekt sa zameria predovšetkým na oblasť súčasnej zbierkotvornej činnosti vybraných múzeí na južnej Morave. Jeho hlavným cieľom je získanie informácií o preferovaných podmienkach a kritériách akvizičnej činnosti, selekcie a tvorby zbierok v múzejnom prostredí, zhodnotenie stavu, komparácia zmien v poslednom desaťročí a hľadanie rozdielov medzi teóriou a praxou v oblasti zbierkotvornej činnosti. Zbierky tvoria základ každého múzea a práca s nimi, vrátane ich tvorby, podmienok a kritérií patrí medzi ťažiskové problémy múzejníctva. Do bádania budú plne zapojení študenti muzeológie, ktorí takto získajú nielen základné zručnosti bádateľských postupov pri výskume v teréne, ale zároveň výsledkami a hodnotením získajú aj skúsenosti a kompetencie k jednej z najvýznamnejších a zároveň najdiskutovanejších múzejných aktivít v praxi.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info