Project information

DP16_Odpovědné hlášení kyberbezpečnostních zranitelností a související postupy (Bugbounty) (Bugbounty)

Project Identification
MUNI/33/DP16/2021
Project Period
12/2021 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics
Cooperating Organization
National Agency for Communication and Information Technologies

Cílem projektu bude poskytnout pohled na zlepšení kyberbezpečnosti u relevantních kategorií subjektů (a to se zaměřením jak na soukromý, tak veřejný sektor, včetně specifik obou sektorů) za využití konkrétních nástrojů, a to zejména z pohledu compliance (tedy ve smyslu potřeby dosahovat shody s požadavky relevantní právní úpravy).
Potřebnost takového přístupu je pak v současné době umocněna pandemickou situací, kdy zásadní míra výměny informací je přesunuta do online prostředí, což ještě zvýraznilo mnohé skutečnosti a hrozby, které nebyly v předchozích letech v rámci příslušných subjektů systematicky řešeny.
Konkrétně tak dojde k detailnímu rozboru metod, postupů a právních aspektů hlášení zranitelností, které jsou zvláště nyní klíčové pro zajištění vysoké míry kyberbezpečnosti.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info