Informace o projektu
DP16_Odpovědné hlášení kyberbezpečnostních zranitelností a související postupy (Bugbounty) (Bugbounty)

Kód projektu
MUNI/33/DP16/2021
Období řešení
12/2021 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta informatiky
Spolupracující organizace
Národní agentura pro komunikační a informační/chnologie, s. p.

Cílem projektu bude poskytnout pohled na zlepšení kyberbezpečnosti u relevantních kategorií subjektů (a to se zaměřením jak na soukromý, tak veřejný sektor, včetně specifik obou sektorů) za využití konkrétních nástrojů, a to zejména z pohledu compliance (tedy ve smyslu potřeby dosahovat shody s požadavky relevantní právní úpravy).
Potřebnost takového přístupu je pak v současné době umocněna pandemickou situací, kdy zásadní míra výměny informací je přesunuta do online prostředí, což ještě zvýraznilo mnohé skutečnosti a hrozby, které nebyly v předchozích letech v rámci příslušných subjektů systematicky řešeny.
Konkrétně tak dojde k detailnímu rozboru metod, postupů a právních aspektů hlášení zranitelností, které jsou zvláště nyní klíčové pro zajištění vysoké míry kyberbezpečnosti.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  8 – Důstojná práce a ekonomický růst Cíl udržitelného rozvoje č.  9 – Průmysl, inovace a infrastruktura Cíl udržitelného rozvoje č.  16 – Mír, spravedlnost a silné instituce Cíl udržitelného rozvoje č.  17 – Partnerství ke splnění cílů

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info