Project information

Project information
Problematika podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody z pohledu ústavního práva

Project Identification
MUNI/A/1602/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Projekt je součástí přípravných prací pro disertační práci na téma "Problematické aspekty podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody z pohledu ústavního práva." Řešitel v tomto projektu navazuje na své dosavadní bádání v této problematice, kde v rámci sepsání diplomové práce (dostupná na: https://is.muni.cz/auth/th/lsav9/) došel k závěru, že během rozhodování o podmíněném propuštění dochází k narušování principu právní jistoty, jakožto jednoho ze základních znaků a předpokladů právního státu. K tomuto závěru však došel z analýzy rozhodnutí "pouze" dvou soudů. Prostřednictvím tohoto specifického výzkumu se tak realizuje sběr části rozhodnutí o podmíněném propuštění ze 34 příslušných soudů za rok 2021. Část závěrů, které z analýzy těchto rozhodnutí vyplyne, bude prezentována v odborném článku, který bude výstupem tohoto specifického výzkumu. Tento článek pak bude tvořit část disertační práce, ve které budou tyto závěry detailněji rozpracovány a doplněny.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info