Informace o projektu
Problematika podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody z pohledu ústavního práva

Kód projektu
MUNI/A/1602/2021
Období řešení
1/2022 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Projekt je součástí přípravných prací pro disertační práci na téma "Problematické aspekty podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody z pohledu ústavního práva." Řešitel v tomto projektu navazuje na své dosavadní bádání v této problematice, kde v rámci sepsání diplomové práce (dostupná na: https://is.muni.cz/auth/th/lsav9/) došel k závěru, že během rozhodování o podmíněném propuštění dochází k narušování principu právní jistoty, jakožto jednoho ze základních znaků a předpokladů právního státu. K tomuto závěru však došel z analýzy rozhodnutí "pouze" dvou soudů. Prostřednictvím tohoto specifického výzkumu se tak realizuje sběr části rozhodnutí o podmíněném propuštění ze 34 příslušných soudů za rok 2021. Část závěrů, které z analýzy těchto rozhodnutí vyplyne, bude prezentována v odborném článku, který bude výstupem tohoto specifického výzkumu. Tento článek pak bude tvořit část disertační práce, ve které budou tyto závěry detailněji rozpracovány a doplněny.

Publikace

Počet publikací: 2


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info