Project information
Evoluce vybraných oblastí veřejné finanční činnosti (Evoluce finanční činnosti)

Project Identification
MUNI/A/1595/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Finanční právo jako právní regulace veřejné finanční činnosti prošlo v několika posledních desetiletí bouřlivým vývojem spojeným s formováním cílů, metod a forem přímého a nepřímého nakládání s peněžní masou ze strany státu a obnovené veřejné správy, a to nejen v postkomunistických zemích, ale v celé Evropě a ve své podstatě globálně v mnoha zemích světa. . V jednotlivých časových okamžicích byly před finanční právo postaveny zásadní výzvy a situace, se kterými se muselo vypořádat, neboť bez toho by nebylo možné zajistit řádné fungování státu, a to jak z pohledu ekonomického, tak i pohledu mezinárodních (zejména ekonomických) vztahů. Tento projekt si klade za cíl na základě analýzy vyhodnotit vývoj vybraných oblastí veřejné finanční činnosti a finančního práva. Prostor bude věnován též zkoumání evolučních procesů v zahraničí, a to především ve zvolených areálech doktorandů, a srovnání získaných poznatků s výsledky analýzy v českém, resp. československém prostoru. Projekt pak návazně nastíní předpokládaný/možný vývoj pro další období, což umožní determinovat oblasti výzkumu pro další období.

Publications

Total number of publications: 13


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info