Project information

Genderové rozdíly v zahájení podnikání, inovacích a inkluzivní růst v rozvíjejících se a rozvojových ekonomikách

Investor logo
Project Identification
GA22-31909S
Project Period
1/2022 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies
Cooperating Organization
Technical University Ostrava

Podnikání žen představuje významný, ale stále nedostatečně využitý potenciál pro vytváření nových firem, pracovních míst a inovací. Kulturní, ekonomické, ale i psychologické bariéry podporují přetrvávající velké genderové rozdíly v podnikatelských aktivitách. Přesto je důkladný výzkum těchto bariér podnikání v rozvíjejících se a rozvojových ekonomikách stále nedostatečný. S využitím několika empirických metod tento projekt přispěje k odstranění teto mezery ve znalostech. V rámci projektu se budeme zabývat především genderovými rozdíly v osobních charakteristikách a sociálních sítí, a jejich vlivem na zakládání nových podniků a inovace v rozvíjejících se a rozvojových ekonomikách. Hlubší porozumění roli osobních rysů, sociálních sítí, a ICT dovednosti v rozdílech mezi pohlavími při vstupu na trh a v inovačních aktivitách v podnikání pomůže identifikovat hospodářskopolitická opatření, která povedou ke zlepšení postavení žen na trhu práce. Navrhovaná studie má proto velký praktický význam a zároveň potenciál pro kvalitní akademické publikace.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info