Project information

Genderové rozdíly v zahájení podnikání, inovacích a inkluzivní růst v rozvíjejících se a rozvojových ekonomikách

Investor logo
Project Identification
GA22-31909S
Project Period
1/2022 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Podnikání žen představuje významný, ale stále nedostatečně využitý potenciál pro vytváření nových firem, pracovních míst a inovací. Kulturní, ekonomické, ale i psychologické bariéry podporují přetrvávající velké genderové rozdíly v podnikatelských aktivitách. Přesto je důkladný výzkum těchto bariér podnikání v rozvíjejících se a rozvojových ekonomikách stále nedostatečný. S využitím několika empirických metod tento projekt přispěje k odstranění teto mezery ve znalostech. V rámci projektu se budeme zabývat především genderovými rozdíly v osobních charakteristikách a sociálních sítí, a jejich vlivem na zakládání nových podniků a inovace v rozvíjejících se a rozvojových ekonomikách. Hlubší porozumění roli osobních rysů, sociálních sítí, a ICT dovednosti v rozdílech mezi pohlavími při vstupu na trh a v inovačních aktivitách v podnikání pomůže identifikovat hospodářskopolitická opatření, která povedou ke zlepšení postavení žen na trhu práce. Navrhovaná studie má proto velký praktický význam a zároveň potenciál pro kvalitní akademické publikace.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info