Informace o projektu
Genderové rozdíly v zahájení podnikání, inovacích a inkluzivní růst v rozvíjejících se a rozvojových ekonomikách

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA22-31909S
Období řešení
1/2022 - 12/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Spolupracující organizace
Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě

Podnikání žen představuje významný, ale stále nedostatečně využitý potenciál pro vytváření nových firem, pracovních míst a inovací. Kulturní, ekonomické, ale i psychologické bariéry podporují přetrvávající velké genderové rozdíly v podnikatelských aktivitách. Přesto je důkladný výzkum těchto bariér podnikání v rozvíjejících se a rozvojových ekonomikách stále nedostatečný. S využitím několika empirických metod tento projekt přispěje k odstranění teto mezery ve znalostech. V rámci projektu se budeme zabývat především genderovými rozdíly v osobních charakteristikách a sociálních sítí, a jejich vlivem na zakládání nových podniků a inovace v rozvíjejících se a rozvojových ekonomikách. Hlubší porozumění roli osobních rysů, sociálních sítí, a ICT dovednosti v rozdílech mezi pohlavími při vstupu na trh a v inovačních aktivitách v podnikání pomůže identifikovat hospodářskopolitická opatření, která povedou ke zlepšení postavení žen na trhu práce. Navrhovaná studie má proto velký praktický význam a zároveň potenciál pro kvalitní akademické publikace.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  1 – Konec chudoby Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  5 – Rovnost mužů a žen Cíl udržitelného rozvoje č.  8 – Důstojná práce a ekonomický růst Cíl udržitelného rozvoje č.  9 – Průmysl, inovace a infrastruktura Cíl udržitelného rozvoje č.  10 – Méně nerovností Cíl udržitelného rozvoje č.  16 – Mír, spravedlnost a silné instituce

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info