Project information

The role of cell wall biomechanics in the control of Arabidopsis root growth and development

Investor logo
Project Identification
GA22-17501S
Project Period
1/2022 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology

Napětí buněčné stěny (BS), výsledek vektorových tahových sil vznikajících během
diferenciačního růstu buněk, bylo navrženo jako důležitý mezibuněčný signál, který řídí tvorbu a vývoj nových orgánů v rostlinách. Expansiny jsou neenzymatické proteiny, které hrají klíčovou roli při rozvolňování BS, což vede k uvolnění napětí a následného prodloužení BS po její hormonálně stimulované acidifikaci. Naše předběžné výsledky naznačují prostorově specifickou distribuci expansinů v kořeni Arabidopsis. Narušení tohoto jemně vyladěného optimálního pH a napětí vede k zastavení růstu. Pomocí genetických nástrojů rozvolníme BS jednotlivých kořenových pletiv Arabidopsis nadměrnou expresí expansinu a H+-ATPázy ve specifickém buněčném typu a budeme sledovat dynamiku růstových a vývojových změn. Použijeme nové techniky k měření pH in vivo, charakterizaci biomechanických vlastností buněk, včetně Brillouinovy spektroskopie, AFM, nanoskopie s vysokým rozlišením a matematické modelování k objasnění role expansinem řízené biomechaniky BS v růstu a diferenciaci kořenových buněk
Arabidopsis.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info