Project information

Výzkum nových rolí ADAR1 v rakovině, produkce immunopeptidomu, propojení s p53 a účinek protinádorové léčby na aktivitu ADAR1.

Project Identification
22-26278K
Project Period
1/2022 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology
Cooperating Organization
Uniwersytet Gdański

Enzymy z rodiny ADAR katalyzují deaminaci adenosinu na inosin ve dvouvláknové RNA. Inosin je jedním z nejhojnějších a nejrozšířenějších typů modifikace RNA. RNA editace katalyzovaná ADAR1 je indukována interferonem. Jako první jsme demonstrovali klíčovou úlohu ADAR1 pro vrozenou imunitu. ADAR1-dependentní editace RNA je zvýšená u mnoha typů nádorových onemocnění. Ztráta ADAR1 zvyšuje efektivitu protinádorové léčby s využitím anti-PD1 protilátek, nicméně mechanismus tohoto působení není dosud znám. V projektu navrhujeme zkoumat zdali změnou exprese ADAR1 ve čtyřech plicních nádorových liních dojde k expresi nových povrchových ADAR1-dependentních neoantigenů, které by mohly být využity jako nové nádorové biomarkery. Také chceme určit, které případy RNA editace jsou závislé na p53, protože tento tumor supresor je důležitým senzorem stresem indukovaných změn v buňce. Nakonec prozkoumáme změny ADAR-dependentní RNA editace, ke kterým dochází v důsledku protinádorové léčby, se zvláštním zaměřením na terapeutika poškozující DNA.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info