Informace o projektu

Výzkum nových rolí ADAR1 v rakovině, produkce immunopeptidomu, propojení s p53 a účinek protinádorové léčby na aktivitu ADAR1.

Kód projektu
22-26278K
Období řešení
1/2022 - 12/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Středoevropský technologický institut

Enzymy z rodiny ADAR katalyzují deaminaci adenosinu na inosin ve dvouvláknové RNA. Inosin je jedním z nejhojnějších a nejrozšířenějších typů modifikace RNA. RNA editace katalyzovaná ADAR1 je indukována interferonem. Jako první jsme demonstrovali klíčovou úlohu ADAR1 pro vrozenou imunitu. ADAR1-dependentní editace RNA je zvýšená u mnoha typů nádorových onemocnění. Ztráta ADAR1 zvyšuje efektivitu protinádorové léčby s využitím anti-PD1 protilátek, nicméně mechanismus tohoto působení není dosud znám. V projektu navrhujeme zkoumat zdali změnou exprese ADAR1 ve čtyřech plicních nádorových liních dojde k expresi nových povrchových ADAR1-dependentních neoantigenů, které by mohly být využity jako nové nádorové biomarkery. Také chceme určit, které případy RNA editace jsou závislé na p53, protože tento tumor supresor je důležitým senzorem stresem indukovaných změn v buňce. Nakonec prozkoumáme změny ADAR-dependentní RNA editace, ke kterým dochází v důsledku protinádorové léčby, se zvláštním zaměřením na terapeutika poškozující DNA.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info