Project information

Project information
Modelace ztráty ciliární funkce pomocí lidských pluripotentních buněk

Project Identification
MUNI/11/SUP/03/2022
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Buněčné organely zvané cilie byly dlouho stranou vědeckého zájmu, nyní se ovšem ocitají v centru dění. Jejich dysfunkce je spojena jednak s více jak stovkou vývojových poruch a vad, a dále také s „komplexnějšími“ nemocemi (např. rakovina, obezita, nebo fibróza). Defekty v biogenezi a funkci cilií tedy představujících významný medicínský problém, ovšem s velmi limitními možnostmi terapeutických intervencí.
Jelikož moderní a úspěšná léčba chorob vyžaduje pochopení mechanismů jejich vzniku, chci se v tomto projektu zaměřit na studium kauzalit mezi defektní cilií a klíčovými procesy embryonálního vývoje (proliferace, diferenciace). Stěžejním atributem projektu je využití linií lidských pluripotentních kmenových buněk k modelaci těchto procesů v kontrolovaném prostředí tkáňových kultur.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info