Informace o projektu
Modelace ztráty ciliární funkce pomocí lidských pluripotentních buněk

Kód projektu
MUNI/11/SUP/03/2022
Období řešení
1/2022 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Buněčné organely zvané cilie byly dlouho stranou vědeckého zájmu, nyní se ovšem ocitají v centru dění. Jejich dysfunkce je spojena jednak s více jak stovkou vývojových poruch a vad, a dále také s „komplexnějšími“ nemocemi (např. rakovina, obezita, nebo fibróza). Defekty v biogenezi a funkci cilií tedy představujících významný medicínský problém, ovšem s velmi limitními možnostmi terapeutických intervencí.
Jelikož moderní a úspěšná léčba chorob vyžaduje pochopení mechanismů jejich vzniku, chci se v tomto projektu zaměřit na studium kauzalit mezi defektní cilií a klíčovými procesy embryonálního vývoje (proliferace, diferenciace). Stěžejním atributem projektu je využití linií lidských pluripotentních kmenových buněk k modelaci těchto procesů v kontrolovaném prostředí tkáňových kultur.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info