Project information
Hodnocení parametrů buněk chrupavky izolovaných z pacientské tkáně postižené artrózou v kontextu vlivu nejběžněji klinicky používaných intraartikulárních chondroprotektiv.

Project Identification
MUNI/11/SUP/10/2022
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Předkládaný projekt je zaměřen na komplexní hodnocení zánětlivého postižení chrupavky z pohledu metabolických dějů, ovlivnění zánětlivé reakce chondrocytů a redoxních dějů v kontextu vlivu nejběžněji klinicky používaných chondroprotektiv. Považujeme za velmi přínosné analyzovat klíčové faktory vztahující se k destrukci chrupavky a jejich ovlivnění chondroprotektivy, s cílem zkvalitnění prevence/zpomalení progrese onemocnění kloubů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info