Informace o projektu

Informace o projektu
Hodnocení parametrů buněk chrupavky izolovaných z pacientské tkáně postižené artrózou v kontextu vlivu nejběžněji klinicky používaných intraartikulárních chondroprotektiv.

Kód projektu
MUNI/11/SUP/10/2022
Období řešení
1/2022 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Předkládaný projekt je zaměřen na komplexní hodnocení zánětlivého postižení chrupavky z pohledu metabolických dějů, ovlivnění zánětlivé reakce chondrocytů a redoxních dějů v kontextu vlivu nejběžněji klinicky používaných chondroprotektiv. Považujeme za velmi přínosné analyzovat klíčové faktory vztahující se k destrukci chrupavky a jejich ovlivnění chondroprotektivy, s cílem zkvalitnění prevence/zpomalení progrese onemocnění kloubů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info