Project information

Project information
Analýza vzniku nových proteinových funkcí v rámci rodiny halogenalkan dehalogenas

Investor logo
Project Identification
GA22-09853S
Project Period
1/2022 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Masaryk Memorial Cancer Institute Brno

Enzymy katalyzují většinu chemických reakcí probíhajících v biologických systémech, a nové nepřirozené katalytické funkce jim mohou být uměle dodány pomocí proteinového inženýrství. I přes jejich obrovský význam dnes přesně stále nevíme, jak enzymy získávají svoji strukturní rozmanitost a konformační flexibilitu, která jim umožňuje získávat nové molekulární funkce. Naše předběžné výsledky naznačují, že dosud málo prozkoumané proteinové elementy – flexibilní smyčky a přístupové tunely – hrají klíčovou roli ve funkční diverzifikaci enzymů.
V rámci tohoto projektu budeme řešit a analyzovat molekulární struktury modelových enzymů z rodiny halogenalkan dehalogenas pomocí metod integrované strukturní biologie. Našim cílem je zachytit bezprecedentní molekulární detaily konformační bohatosti proteinových katalyzátorů, která je důležitá pro vznik nových molekulárních a katalytických funkcí. Výsledky tohoto projektu pomohou definovat nové teoretické koncepty pro racionální inženýrství proteinových katalyzátorů využitelných v biotechnologiích a biomedicíně.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being

Publications

Total number of publications: 9


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info