Informace o projektu
Analýza vzniku nových proteinových funkcí v rámci rodiny halogenalkan dehalogenas

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA22-09853S
Období řešení
1/2022 - 12/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Masarykův onkologický ústav Brno

Enzymy katalyzují většinu chemických reakcí probíhajících v biologických systémech, a nové nepřirozené katalytické funkce jim mohou být uměle dodány pomocí proteinového inženýrství. I přes jejich obrovský význam dnes přesně stále nevíme, jak enzymy získávají svoji strukturní rozmanitost a konformační flexibilitu, která jim umožňuje získávat nové molekulární funkce. Naše předběžné výsledky naznačují, že dosud málo prozkoumané proteinové elementy – flexibilní smyčky a přístupové tunely – hrají klíčovou roli ve funkční diverzifikaci enzymů.
V rámci tohoto projektu budeme řešit a analyzovat molekulární struktury modelových enzymů z rodiny halogenalkan dehalogenas pomocí metod integrované strukturní biologie. Našim cílem je zachytit bezprecedentní molekulární detaily konformační bohatosti proteinových katalyzátorů, která je důležitá pro vznik nových molekulárních a katalytických funkcí. Výsledky tohoto projektu pomohou definovat nové teoretické koncepty pro racionální inženýrství proteinových katalyzátorů využitelných v biotechnologiích a biomedicíně.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život

Publikace

Počet publikací: 9


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info