Project information
Structural basis for co-transcriptional nucleosome reassembly mediated by Spt6

Investor logo
Project Identification
GA22-19896S
Project Period
1/2022 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology

Elongační faktor Spt6 interaguje s RNA polymerázou II (Pol II) a působí jako histonový chaperon, který podporuje opětovné sestavení nukleosomů po průchodu polymerázy. Přesný mechanismus opětovného sestavení nukleosomů zprostředkovaný faktorem Spt6 zůstává nejasný. Navrhujeme studovat opětovné sestavení nukleosomů zprostředkované Spt6 kombinací kryoelektronové mikroskopie (kryo-EM) a biochemických přístupů. Budeme zkoumat strukturní podstatu autoinhibice a aktivace faktoru Spt6, který je zprostředkován jeho N-terminální oblastí a dále jak Spt6 interaguje s histony a nukleosomem. Dále budeme studovat v definovaném biochemickém systému, jak Spt6 spolupracuje s dalšími elongačními faktory Spt4/5 a Pol II, což vede účinnému sestavení nukleosomů, a také určíme strukturu transkripčního komplexu Pol II–Spt4/5–nukleosom navázaným na Spt6 pomocí kryo-EM. Naše studie odhalí roli důležitosti spolupráce mezi vnitřně neuspořádanými a strukturovanými oblastmi Spt6, které regulují vazbu na nukleosom a Pol II, a opětovné sestavení nukleosomů.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info