Project information

Project information
Šíření invazních druhů parazitů a jejich drtivé dopady na biologickou rozmanitost původních druhů přežvýkavců

Project Identification
SS05010070
Project Period
2/2022 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Mendel University in Brno
Czech University of Agriculture Prague

A) Monitoring aktuálního výskytu invazních parazitů (hlístice Ashworthius sidemi a motolice Fascioloides magna) v oborních chovech a honitbách České republiky, se zaměřením na populace zubra evropského
B) Definování role jednotlivých druhů volně žijících přežvýkavců při šíření invazních parazitů v aktuálních podmínkách (klimatických a legislativních ) ČR
C) Vyhodnocení významu invazních parazitóz pro populace zubra evropského i pro ostatní druhy volně žijících přežvýkavců v ČR
D) Analýza možných rizik spojených se šířením a dopadem invazních parazitů v podmínkách ČR
E) Vytvoření strategického a trvale udržitelného plánu tlumení a prevence šíření invazních parazitů v českých oborních chovech a honitbách

Publications

Total number of publications: 5


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info