Project information
Relation between general and specific personality characteristics:Five-factor personality model, personological approach to aggroach to aggression and identity

Investor logo
Project Identification
GA406/96/1543
Project Period
1/1996 - 1/1998
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Arts
Cooperating Organization
Institute of Psychology of the ASCR, v. v. i.

Hlavním cílem navrhovaného projektu je ověření hypotézy o vzájemném vztahu osobnostních charakteristik odlišné míry obecnosti. Ve výzkumném projektu je využito tří odlišných přístupů k osobnosti: pětifaktového modelu osobnosti, osobnostního přístupu k agresi a stylů identity. Výzkum má přispět k validizaci mezinárodně uznávaných metod a k objasnění vývojových souvislostí zkoumaných osobností dimenzí.

Publications

Total number of publications: 5


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info