Project information
Implementace standardů pro zajišťování kvality vzdělávací činnosti pro různé formy studia do akreditačního procesu a systému zajišťování kvality na jednotlivých VŠ

Project Identification
ROZV/C20/2022
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Rector's Office
Cooperating Organization
Charles University

Metodologie hodnocení standardů kvality vzdělávací činnosti s ohledem na jednotlivé formy studia na MU včetně návrhu způsobu evidence v IS a identifikace klíčových indikátorů pro vyhodnocení kvality forem studia.

Projekt navazuje na CRP 18+ 2021 Rozvoj standardů pro zajišťování kvality vzdělávací činnosti pro různé formy studia s ohledem na aktuální metody a zkušenosti se vzděláváním na dálku a jeho cílem je definovat možnosti implementace příslušných standardů kvality pro různé formy studia do akreditačního procesu a systému zajišťování kvality vzdělávací činnosti na úrovni jednotlivých VŠ, zejména s ohledem na nové standardy definující možnosti začlenění metod distančního vzdělávání do všech forem studia. Klíčovou agendou projektu bude koordinace postupu implementace těchto standardů do vnitřních předpisů jednotlivých VŠ a především tvorba jednotného metodického rámce pro posuzování plnění těchto standardů v rámci akreditačního procesu a pro jejich průběžné hodnocení a ověřování v rámci systému zajišťování kvality vzdělávací činnosti.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info