Informace o projektu

Implementace standardů pro zajišťování kvality vzdělávací činnosti pro různé formy studia do akreditačního procesu a systému zajišťování kvality na jednotlivých VŠ

Kód projektu
ROZV/C20/2022
Období řešení
1/2022 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Rektorát
Spolupracující organizace
Univerzita Karlova v Praze

Metodologie hodnocení standardů kvality vzdělávací činnosti s ohledem na jednotlivé formy studia na MU včetně návrhu způsobu evidence v IS a identifikace klíčových indikátorů pro vyhodnocení kvality forem studia.

Projekt navazuje na CRP 18+ 2021 Rozvoj standardů pro zajišťování kvality vzdělávací činnosti pro různé formy studia s ohledem na aktuální metody a zkušenosti se vzděláváním na dálku a jeho cílem je definovat možnosti implementace příslušných standardů kvality pro různé formy studia do akreditačního procesu a systému zajišťování kvality vzdělávací činnosti na úrovni jednotlivých VŠ, zejména s ohledem na nové standardy definující možnosti začlenění metod distančního vzdělávání do všech forem studia. Klíčovou agendou projektu bude koordinace postupu implementace těchto standardů do vnitřních předpisů jednotlivých VŠ a především tvorba jednotného metodického rámce pro posuzování plnění těchto standardů v rámci akreditačního procesu a pro jejich průběžné hodnocení a ověřování v rámci systému zajišťování kvality vzdělávací činnosti.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info