Project information

UDRŽITELNOST A DALŠÍ ROZVOJ VIRTUÁLNÍCH MOBILIT NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH (VM)

Project Identification
ROZV/C16/2022
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Centre for International Cooperation
Cooperating Organization
University Hradec Králové

Cílem projektu jsou:

  • analýza specifik spolupráce se zahr. VŠ při rozvoji VM
  • validace a evidence virtuálních a kombinovaných mobilit
  • aspekty udržitelnosti VM na českých VŠ
  • virtuální mobility a virtuální prvky výuky
  • specifika nastavení a podpory zaměstnaneckých VM

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info