Project information

Project information
Příležitosti a výzvy implementace iniciativy Evropské komise Erasmus Without Paper a aktivit v kontextu European Student Card Initiative (EWP)

Project Identification
ROZV/C33/2022
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Centre for International Cooperation
Cooperating Organization
University of West Bohemia in Pilsen

Cílem projektu je koordinovaně a společným úsilím přispět k plné a úspěšné implementaci iniciativy Evropské komise Erasmus Without Paper (EWP) a Erasmus Student Cards (ESC), a to jak po technické stránce, tak v rovině organizační a komunikační. Podpořeni budou programátoři zapojených vysokých škol, kteří budou koordinováni ze strany hlavního partnera a budou pravidelně sdílet praktické zkušenosti v rámci komunikační platformy. Nově se partneři zaměří na zavedení studentských karet ESC. Nejprve bude provedena analýza současného stavu a dosavadní praxe implementace ESC na všech partnerských školách a následně budou identifikovány problémy a příklady dobré praxe. V závěrečné fázi projektu bude uspořádán společný workshop za účelem předání informací o výsledcích. Zapojené univerzity přispějí svými dílčími částmi ke komplexní finalizované implementaci Erasmus Without Paper na českých vysokých školách. Výstupy projektu budou dostupné i do projektu nezapojeným univerzitám.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info