Project information
University leaders in SDG (UNILEAD)

Projekt má za cíl, v souladu zejména s prioritními cíli č. 4, 5 a 6 Strategického záměru ministerstva pro oblast vysokých škol na období od roku 2021, posílit roli univerzit jako “efektivních, odpovědných a inkluzivních“ veřejných organizací zajištěním účinnější spolupráce v přenosu dobré praxe při implementaci cílů udržitelného rozvoje v rámci provozních aspektů univerzit (tzv. Zdrojů pro změnu), a to jak v rovině reflexe, tak i struktury. Výstupy projektu bude možno využít pro management univerzit, celkové zatraktivnění univerzit a také pro další rozvoj partnerství s ostatními subjekty (např. ministerstvy, kraji, městy či partnery ze soukromé sféry).

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  8 – Decent work and economic growth Sustainable Development Goal No.  11 – Sustainable cities and communities Sustainable Development Goal No.  12 – Responsible consumption and production Sustainable Development Goal No.  16 – Peace, justice and strong institutions Sustainable Development Goal No.  17 – Partnerships for the goals

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info