Informace o projektu
University leaders in SDG (UNILEAD)

Projekt má za cíl, v souladu zejména s prioritními cíli č. 4, 5 a 6 Strategického záměru ministerstva pro oblast vysokých škol na období od roku 2021, posílit roli univerzit jako “efektivních, odpovědných a inkluzivních“ veřejných organizací zajištěním účinnější spolupráce v přenosu dobré praxe při implementaci cílů udržitelného rozvoje v rámci provozních aspektů univerzit (tzv. Zdrojů pro změnu), a to jak v rovině reflexe, tak i struktury. Výstupy projektu bude možno využít pro management univerzit, celkové zatraktivnění univerzit a také pro další rozvoj partnerství s ostatními subjekty (např. ministerstvy, kraji, městy či partnery ze soukromé sféry).

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  8 – Důstojná práce a ekonomický růst Cíl udržitelného rozvoje č.  11 – Udržitelná města a obce Cíl udržitelného rozvoje č.  12 – Odpovědná spotřeba a výroba Cíl udržitelného rozvoje č.  16 – Mír, spravedlnost a silné instituce Cíl udržitelného rozvoje č.  17 – Partnerství ke splnění cílů

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info