Project information

Rozvoj nástrojů pro ověření identity, elektronizaci agend, dokladů a jednání zaměřených na správu vysokých škol

Projekt se zaměří na technickou spolupráci 26 VVŠ, na inovace a rozvoj ve čtyřech oblastech, které odpovídají tematickému zaměření c).
Správní agendy VŠ představují nástroje pro řízení VŠ. Předmětem projektu je rozvoj správy studia, tedy rozvoj a elektronizace studijních a souvisejících agend, které jsou součástí studijních a spolupracujících informačních systémů. Tyto správní agendy tvoří podstatu infrastruktury každé VŠ, zajišťují její chod a poskytují zázemí pro naplňování všech rolí VŠ. Správa studia VŠ je určena také zákonnými povinnostmi VŠ, zejména zákonem č. 153/2021, 500/2004, 297/2016, 499/2004 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014), 49/2020 a 250/2017.
Konkrétní rozvoj a výstupy tohoto projektu mají za cíl posílit řídící a rozhodovací procesy každé VŠ, efektivně využívat kapacit v oblasti IT a snížit administrativní zatížení pracovníků VŠ, aby se mohli naplno a účinně věnovat svým úlohám určeným pro správu VŠ.
Předmětem projektu je proto rozvoj správy identit, která je základem přístupu uživatelů k IT a je v elektronickém prostředí veřejné i státní správy důležitá. Elektronizace správních agend zahrne konkrétně podávání a schvalování elektronických žádostí, elektronický oběh informací, doručování a související agendy. Elektronizace konkrétních studijních dokladů a dokumentů umožní uživatelům snadný přístup k e dokladům online. S tím souvisí i zajištění dokladů o e podpisy, validaci nebo doručování uživateli. Rozvoj podpory pro jednání a rozhodování orgánů VŠ je předmětem projektu, přičemž tato oblast zahrnuje i oborové rady, zkušební komise státních závěrečných zkoušek, rozhodování týkající se správy studijních programů, ale také tvorbu podkladů k rozhodováním.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info