Project information
Mechanická a morfologická high-throughput fenotypizace nádorových buněk během smykového napětí: prediktor migračního a invazivního potenciálu

Project Identification
NU22J-08-00062
Project Period
5/2022 - 12/2025
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Diseminace cirkulujících nádorových buněk (CTC) a s tím související metastatické šíření je jedním z klíčových mechanismů úmrtí souvisejících s nádory. Detekce CTC je stále nesnadná, protože se vyskytují v extrémně nízkých koncentracích v krvi. Ačkoli existují přístupy založené na fyzických vlastnostech fyzických buněk (velikost, morfologie, deformabilita), většina současných metod je založena na detekci antigenní výbavy buněk. Konvenční metody pro analýzu buněk ve velkých populacích buněk, nejen CTC, se spoléhají na fluorescenční značení povrchových antigenů průtokovou cytometrií. Nicméně, vyhodnocení mechanických vlastností buněk se ukázalo jako přístup k získání informací o funkčním stavu buněk bez použití fluorescenčních značek. Tuhost buněk je ovlivněna buněčným cyklem, diferenciací, patologickými procesy, jako je maligní transformace nebo aktivace imunitních buněk. Mechanofenotypizace je tedy potenciálně použitelná v oblastech kliniky - k analýze progrese nádorových buněk nebo také k identifikaci hematopoetických kmenových buněk. Aktuálně používané metody analýzy mechanických vlastností článků jsou omezeny nízkou robustností nebo nutností vysoce odborného ovládání. Navrhovaný přístup rozšiřuje možnosti kvantitativního fázového zobrazování (QPI) pomocí hardwarových modifikací a výpočetních metod pro charakterizaci odezvy na smykové napětí buněk. QPI dále umožňuje přímé vyhodnocení stavu migrace a životaschopnosti buněk, což z něj činí vhodný test pro integrovanou predikci potenciálního metastázování a analýzu odpovědi na terapeutickou odpověď např. cirkulující nádorové buňky, či biopticky izolované nádorové buňky.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  5 – Gender equality Sustainable Development Goal No.  17 – Partnerships for the goals

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info