Project information

Project information
Inženýrství makromolekulárního komplexu přenášejícího rezonanční energii bioluminiscenčního záření

Project Identification
MUNI/C/1795/2021
Project Period
3/2022 - 2/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Bioluminiscence, proces produkce světla živými organismy, je fenomén, který fascinuje biology a biochemiky po mnoho desetiletí. Pro bioluminiscenci je typická velmi vysoká msíra konverze chemické energie na světlo, díky čemuž bioluminiscenční systémy nacházejí praktické uplatnění v biomedicínském zobrazování, ale nověji jsou pro nás inspirací, jak efektivně generovat, přenášet a využívat světelnou energii. V rámci tohoto projektu bude studován bioluminiscenční makromolekulární komplex s původem v mořském žahavci Renilla reniformis, který generuje a přenáší rezonanční energii bioluminiscenčního záření mezi koelenterazin-závislou luciferázou a zeleným fluorescenčním proteinem. Práce bude zaměřena na proteinové inženýrství tohoto komplexu za účelem (i) konstrukce geneticky kódovaného fúzního proteinu nesoucího obě tyto funkční jednotky, (ii) zvýšení afinity vazebných partnerů prostřednictvím inženýrství jejich interakčního rozhraní a (iii) vylepšení optických vlastností fúzního proteinu pro potřeby biologického zobrazování. Nově zkonstruované bioluminiscenční reportéry budou analyzovány pomocí biofyzikálních a biochemických metod, a jejich aplikovatelnost v biologickém zobrazování bude též testována v savčích buněčných kulturách.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info