Informace o projektu

Inženýrství makromolekulárního komplexu přenášejícího rezonanční energii bioluminiscenčního záření

Kód projektu
MUNI/C/1795/2021
Období řešení
3/2022 - 2/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Bioluminiscence, proces produkce světla živými organismy, je fenomén, který fascinuje biology a biochemiky po mnoho desetiletí. Pro bioluminiscenci je typická velmi vysoká msíra konverze chemické energie na světlo, díky čemuž bioluminiscenční systémy nacházejí praktické uplatnění v biomedicínském zobrazování, ale nověji jsou pro nás inspirací, jak efektivně generovat, přenášet a využívat světelnou energii. V rámci tohoto projektu bude studován bioluminiscenční makromolekulární komplex s původem v mořském žahavci Renilla reniformis, který generuje a přenáší rezonanční energii bioluminiscenčního záření mezi koelenterazin-závislou luciferázou a zeleným fluorescenčním proteinem. Práce bude zaměřena na proteinové inženýrství tohoto komplexu za účelem (i) konstrukce geneticky kódovaného fúzního proteinu nesoucího obě tyto funkční jednotky, (ii) zvýšení afinity vazebných partnerů prostřednictvím inženýrství jejich interakčního rozhraní a (iii) vylepšení optických vlastností fúzního proteinu pro potřeby biologického zobrazování. Nově zkonstruované bioluminiscenční reportéry budou analyzovány pomocí biofyzikálních a biochemických metod, a jejich aplikovatelnost v biologickém zobrazování bude též testována v savčích buněčných kulturách.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info