Project information

Project information
Adaptace buněk chronické lymfocytární leukémie na léčbu BCR inhibitory

Project Identification
MUNI/C/0086/2022
Project Period
3/2022 - 2/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Projekt je zaměřen na hlubší objasnění molekulárních mechanismů adaptace/rezistence leukemických buněk k inhibitorům B-buněčného receptoru (BCR) v léčbě chronické lymfocytární leukémie (CLL). Popsané mechanismy pak budou během projektu preklinicky testovány jako možné terapeutické cíle v léčbě CLL, které by mohly být použity v kombinaci se schválenými BCR inhibitory. Naše data mohou následně sloužit jako základ pro vývoj možné efektivnější kombinované léčby, která bude oproti léčbě současnými BCR inhibitory kratší, méně toxická a bude snižovat riziko vzniku rezistentní formy nemoci.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info