Informace o projektu

Informace o projektu
Adaptace buněk chronické lymfocytární leukémie na léčbu BCR inhibitory

Kód projektu
MUNI/C/0086/2022
Období řešení
3/2022 - 2/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Projekt je zaměřen na hlubší objasnění molekulárních mechanismů adaptace/rezistence leukemických buněk k inhibitorům B-buněčného receptoru (BCR) v léčbě chronické lymfocytární leukémie (CLL). Popsané mechanismy pak budou během projektu preklinicky testovány jako možné terapeutické cíle v léčbě CLL, které by mohly být použity v kombinaci se schválenými BCR inhibitory. Naše data mohou následně sloužit jako základ pro vývoj možné efektivnější kombinované léčby, která bude oproti léčbě současnými BCR inhibitory kratší, méně toxická a bude snižovat riziko vzniku rezistentní formy nemoci.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info