Project information
Neutralizační nanoprotilátky jako potenciální terapeutika klíšťové encefalitidy

Project Identification
NU22-05-00659
Project Period
5/2022 - 12/2025
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Biological Centre of the ASCR, v. v. i.

Klíšťová encefalitida (KE) je jednou z nejvýznamnějších a nejzávažnějších virových neuroinfekcí v Evropě a severovýchodní Asii. Navzdory značnému medicínskému významu stále neexistují specifické možnosti terapie tohoto onemocnění. V naší laboratoři byly vyvinuté vysoce účinné lidské monoklonální protilátky proti viru KE, které vykazují vysoký terapeutický potenciál v raných fázích infekce. Nicméně v pozdějších fázích jsou již neúčinné kvůli jejich neschopnosti prostupovat přes neporušenou hematoencefalickou bariéru. Naproti tomu tzv. nanoprotilátky kombinují výhody tradičních protilátek se schopností rozpoznávat běžně nepřístupné epitopy a zejména účinně prostupovat přes biologické bariéry, včetně bariéry hematoencefalické. Díky tomu mohou velmi účinně migrovat do mozku, coby cílového orgánu viru KE. Cílem projektu je připravit sérii nanoprotilátek schopných vázat obalový protein viru KE. Virus-neutralizační schopnosti nanoprotilátek budou testovány jednak v podmínkách buněčné kultury, ale též bude realizováno preklinické testování protilátek na animálním modelu KE. U identifikované nanoprotilátek bude studován mechanismus jejich neutralizačního účinku a budou charakterizovány jejich strukturní a biochemické vlastnosti. Takové virus-neutralizační nanoprotilátky budou mít značný potenciál být využity pro post-expoziční profylaxi či terapii KE, případně i dalších flavivirových infekcí přenášených klíšťaty.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info