Informace o projektu

Informace o projektu
Neutralizační nanoprotilátky jako potenciální terapeutika klíšťové encefalitidy

Kód projektu
NU22-05-00659
Období řešení
5/2022 - 12/2025
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

Klíšťová encefalitida (KE) je jednou z nejvýznamnějších a nejzávažnějších virových neuroinfekcí v Evropě a severovýchodní Asii. Navzdory značnému medicínskému významu stále neexistují specifické možnosti terapie tohoto onemocnění. V naší laboratoři byly vyvinuté vysoce účinné lidské monoklonální protilátky proti viru KE, které vykazují vysoký terapeutický potenciál v raných fázích infekce. Nicméně v pozdějších fázích jsou již neúčinné kvůli jejich neschopnosti prostupovat přes neporušenou hematoencefalickou bariéru. Naproti tomu tzv. nanoprotilátky kombinují výhody tradičních protilátek se schopností rozpoznávat běžně nepřístupné epitopy a zejména účinně prostupovat přes biologické bariéry, včetně bariéry hematoencefalické. Díky tomu mohou velmi účinně migrovat do mozku, coby cílového orgánu viru KE. Cílem projektu je připravit sérii nanoprotilátek schopných vázat obalový protein viru KE. Virus-neutralizační schopnosti nanoprotilátek budou testovány jednak v podmínkách buněčné kultury, ale též bude realizováno preklinické testování protilátek na animálním modelu KE. U identifikované nanoprotilátek bude studován mechanismus jejich neutralizačního účinku a budou charakterizovány jejich strukturní a biochemické vlastnosti. Takové virus-neutralizační nanoprotilátky budou mít značný potenciál být využity pro post-expoziční profylaxi či terapii KE, případně i dalších flavivirových infekcí přenášených klíšťaty.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život

Publikace

Počet publikací: 2


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info