Project information

Mechanismy vývoje rezistence vůči terapii kolorektálního karcinomu

Project Identification
MUNI/C/0081/2022
Project Period
3/2022 - 2/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Karcinogeneze kolorektálního karcinomu (CRC) je ve všech stádiích ovlivněna střevní mikroflórou. Bakteriální kmeny v tlustém střevě svojí přítomností, metabolickou aktivitou, tvorbou toxických látek a dalšími mechanismy ovlivňují signální dráhy zdravých i nádorových střevních buněk. Přesto přesný vliv konkrétních prokaryotických organismů na signální dráhy nádorových buněk a na efektivitu chemoterapeutických látek není zcela znám.
Tento projekt se zaměří na optimalizaci ko-kultivace nádorového 3D modelu s bakterií Bacteroides fragilis, na změny v signálních drahách buněk CRC vystavených působení bakterie střevní mikroflóry. V další části pak bude charakterizován vliv přítomnosti bakterie na úspěšnost chemoterapeutických látek.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info