Project information

Cryo-EM characterisation of Flavivirus neutralisation by antibodies / Cryo EM charakterizace neutralizace Flavivirů protilátkami

Project Identification
MUNI/C/0032/2022
Project Period
3/2022 - 2/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Antibody-dependent enhancement (ADE) je fenomén, při kterém navázání protilátky zvyšuje infekčnost viru – na rozdíl od obvyklé funkce, kdy navázání protilátky vede k jeho neutralizaci. Jako první bylo ADE popsáno u viru horečky Dengue (DENV), kde při interakci protilátky s virem dochází k jeho opsonizaci (shlukování), což usnadňuje vstup viru do buněk. Mechanismů, jak k ADE dochází je ale pravděpodobně několik. Je známo, že k ADE dochází také u viru klíšťové encefalitidy (TBEV), viru příbuzného DENV, ale jak k ADE dochází objasněno není. Tento projekt se proto zaměřuje na studium interakcí protilátek s TBEV pomocí Cryo elektronové mikroskopie, za účelem objasnit, jakým způsobem protilátky mohou ovlivnit jeho infektivitu. Výsledky tohoto výzkumu by v budoucnosti mohly napomoci vylepšení využití protilátek k léčbě virových infekcí či k prevenci nežádoucích reakcí po očkování, kvůli již existujícím protilátkám, způsobujícím ADE.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info