Project information

Kazuistika jako specifický přístup ve výzkumu edukačních procesů (Kazuistiky)

Project Identification
MUNI/A/1496/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Projekt je věnován kazuistice (případové studii) jako specifickému postupu v edukačním výzkumu. Chce nabídnout příležitost studentům doktorského studijního programu Školní pedagogika působícím na katedře primární pedagogiky PdF MU k tomu, aby po podobných konzultacích s pracovníky katedry primární pedagogiky koncipovali a realizovali kvalitní případové studie věnované tématům zpracovávaným ve vlastních disertačních pracích. Zároveň má projekt vytvořit příležitost pro sdílení metodologických zkušeností s realizací kazuistik a také příležitost pro získávání publikačních zkušeností studentů DSP.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info