Project information

Výzkum v didaktice cizích jazyků (AKTEV XI)

Projekt koncepčně navazuje na projekty specifického výzkumu řešené v letech 2011 – 2021 a je primárně určen pro podporu doktorského studijního programu Didaktika cizího jazyka. K jeho hlavním cílům patří získávání nových poznatků v oblasti metodologie teoretického i empirického oborově didaktického výzkumu, pro který je jedním z charakteristických znaků interdisciplinarita, rozvoj schopnosti samostatné vědecké práce jeho účastníků společně s rozvojem schopnosti prezentovat výsledky výzkumných šetření odborné veřejnosti na konferencích i v různých publikačních platformách doma i v zahraničí v rámci domácího i zahraničního vědeckého diskurzu. Výsledky projektu budou využitelné pro kontinuální rozvoj českého oborově specifického výzkumu v oblasti didaktiky cizích jazyků, který reaguje na aktuální trendy a potřeby v oblasti jazykového vzdělávání.

Publications

Total number of publications: 9


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info