Project information
Výzkum v didaktice cizích jazyků (AKTEV XI)

Projekt koncepčně navazuje na projekty specifického výzkumu řešené v letech 2011 – 2021 a je primárně určen pro podporu doktorského studijního programu Didaktika cizího jazyka. K jeho hlavním cílům patří získávání nových poznatků v oblasti metodologie teoretického i empirického oborově didaktického výzkumu, pro který je jedním z charakteristických znaků interdisciplinarita, rozvoj schopnosti samostatné vědecké práce jeho účastníků společně s rozvojem schopnosti prezentovat výsledky výzkumných šetření odborné veřejnosti na konferencích i v různých publikačních platformách doma i v zahraničí v rámci domácího i zahraničního vědeckého diskurzu. Výsledky projektu budou využitelné pro kontinuální rozvoj českého oborově specifického výzkumu v oblasti didaktiky cizích jazyků, který reaguje na aktuální trendy a potřeby v oblasti jazykového vzdělávání.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  10 – Reduced inequalities Sustainable Development Goal No.  17 – Partnerships for the goals

Publications

Total number of publications: 70


Previous 1 2 3 4 5 6 7 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info