Project information

Tvorba interaktívnych osnov pre predmety experimentálnej lingvistiky

Project Identification
MUNI/FF-ELEARN/0046/2022
Project Period
2/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt dotvára interaktívne osnovy k predmetom LgBB04 Formální a experimentální sémantika II a LgMA04 Experimentální syntax a sémantika II. Vytvorené osnovy budú suplovať neexistujúcu učebnicu a systematicky a prehľadne podávať všetky študijné materiály delené do tematických celkov v rámci jednotlivých týždňov. Budú tiež platformou pre zadávanie domácich úloh a spracovanie spätnej väzby od vyučujúcich, ako aj podnetným prostredím pre diskusiu medzi študentami nad všetkými fázami povinného záverečného projektu.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info