Project information

Project information
Law of political parties

Investor logo
Project Identification
GA407/95/0861
Project Period
1/1995 - 1/1996
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Law
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Social Studies

Projekt je zaměřen na studium práva politických stran. Jeho hlavním výstupem bude publikace 'Právo politických stran', která se komparativním způsobem (se zaměřením na situaci v České republice) bude zabývat především obecným významem politických stran, vysvětlením základních pojmů, členstvím ve stranách, jejich financováním a vnitřním řádem. Na pozadí zahraničních zkušeností bude popsán dosavadní právní vývoj, stav de lege lata i možnosti de lege ferenda. Zvláštní pozornost bude věnována problematice financování politických stran a hledání vyváženého poměru mezi státními a soukromými příspěvky. Projekt je věnován problematice, která v České republice dosud nebyla komplexně zpracována. Přestože se jedná o diterdisciplinární téma, bude těžiště práce spočívat v právní oblasti.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info